Diễn đàn du lịch Việt Nam

Diễn đàn du lịch Việt Nam


You are not connected. Please login or register

Chần chừ là không còn cơ hội với EB-5 500.000$ nữa

Go down  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Chương trình EB-5 sau 27 năm tồn tại cuối cùng đã đến lúc thay đổi. Việc thay đổi này được đánh giá là toàn diện nhất từ trước đến nay. Điều này khẳng định rằng. [url=L%C6%B0%E1%BB%A1ng l%E1%BB%B1 s%E1%BA%BD kh%C3%B4ng c%C3%B2n c%C6%A1 h%E1%BB%99i tham gia EB-5 v%E1%BB%9Bi m%E1%BB%A9c %C4%91%E1%BA%A7u t%C6%B0 500.000 USD Trong th%E1%BB%9Di %C4%91i%E1%BB%83m %C4%91%E1%BA%A1o lu%E1%BA%ADt m%E1%BB%9Bi s%E1%BA%AFp ban h%C3%A0nh v%E1%BB%9Bi s%E1%BB%B1 thay %C4%91%E1%BB%95i v%E1%BB%81 %C4%91i%E1%BB%81u ki%E1%BB%87n v%C3%A0 m%E1%BB%A9c %C4%91%E1%BA%A7u t%C6%B0, nh%C3%A0 %C4%91%E1%BA%A7u t%C6%B0 n%C3%AAn quy%E1%BA%BFt %C4%91%E1%BB%8Bnh %C4%91%E1%BA%A7u t%C6%B0 c%C3%A0ng s%E1%BB%9Bm s%E1%BA%BD c%C3%A0ng c%C3%B3 l%E1%BB%A3i. N%E1%BA%BFu do d%E1%BB%B1, l%C6%B0%E1%BB%A1ng l%E1%BB%B1 s%E1%BA%BD r%E1%BA%A5t b%E1%BB%8B %C4%91%E1%BB%99ng tr%C6%B0%E1%BB%9Bc nh%E1%BB%AFng lu%E1%BA%ADt m%E1%BB%9Bi %C3%A1p d%E1%BB%A5ng cho ch%C6%B0%C6%A1ng tr%C3%ACnh EB-5 sau ng%C3%A0y 18/01/2018. Th%E1%BB%9Di gian chu%E1%BA%A9n b%E1%BB%8B c%C5%A9ng nh%C6%B0 x%E1%BB%AD l%C3%BD h%E1%BB%93 s%C6%A1 cho nh%C3%A0 %C4%91%E1%BA%A7u t%C6%B0 EB-5 %C4%91%E1%BB%83 g%E1%BB%ADi %C4%91%E1%BA%BFn s%E1%BB%9F di tr%C3%BA M%E1%BB%B9 s%E1%BA%BD m%E1%BA%A5t m%E1%BA%A5t m%E1%BB%99t kho%E1%BA%A3ng th%E1%BB%9Di gian nh%E1%BA%A5t %C4%91%E1%BB%8Bnh. Th%E1%BB%9Di gian deadline %C4%91ang c%E1%BA%ADn k%E1%BB%81, nh%C3%A0 %C4%91%E1%BA%A7u t%C6%B0 c%E1%BA%A7n hi%E1%BB%83u %C4%91%C6%B0%E1%BB%A3c s%E1%BB%B1 c%E1%BA%A5p b%C3%A1ch c%E1%BB%A7a l%E1%BA%A7n gian h%E1%BA%A1n cu%E1%BB%91i c%C3%B9ng n%C3%A0y, v%C3%A0 c%C3%A2n nh%E1%BA%AFc vi%E1%BB%87c tham gia %C4%91%E1%BA%A7u t%C6%B0 ngay %C4%91%E1%BB%83 k%E1%BB%8Bp gi%E1%BB%AF su%E1%BA%A5t v%E1%BB%9Bi m%E1%BB%A9c ph%C3%AD 500.000 USD. NVS %C4%91ang g%E1%BA%A5p r%C3%BAt ho%C3%A0n t%E1%BA%A5t h%E1%BB%93 s%C6%A1 cho nh%C3%A0 %C4%91%E1%BA%A7u t%C6%B0 %C4%91%E1%BB%83 k%E1%BB%8Bp %E2%80%9Cdeadline 18/01/2018%E2%80%9D To%C3%A0n b%E1%BB%99 chuy%C3%AAn vi%C3%AAn di tr%C3%BA c%E1%BB%A7a NVS %C4%91ang n%E1%BB%97 l%E1%BB%B1c v%C3%A0 g%E1%BA%A5p r%C3%BAt chu%E1%BA%A9n b%E1%BB%8B c%C5%A9ng nh%C6%B0 ho%C3%A0n t%E1%BA%A5t h%E1%BB%93 s%C6%A1 cho nh%C3%A0 %C4%91%E1%BA%A7u t%C6%B0 EB-5 %C4%91%E1%BB%83 k%E1%BB%8Bp tham gia ch%C6%B0%C6%A1ng tr%C3%ACnh tr%C6%B0%E1%BB%9Bc khi %C4%91%E1%BA%A1o lu%E1%BA%ADt m%E1%BB%9Bi ra %C4%91%E1%BB%9Di. Kh%C3%B4ng c%C3%B2n th%E1%BB%9Di gian %C4%91%E1%BB%83 ch%E1%BA%A7n ch%E1%BB%AB, v%C3%AC ch%E1%BA%AFc ch%E1%BA%AFn sau ng%C3%A0y 18/01/2018 m%E1%BB%A9c %C4%91%E1%BA%A7u t%C6%B0 EB-5 s%E1%BA%BD t%C4%83ng l%C3%AAn 925.000 USD. M%E1%BB%A9c %C4%91%E1%BA%A7u t%C6%B0 t%C4%83ng g%E1%BA%A5p %C4%91%C3%B4i k%C3%A9o theo vi%E1%BB%87c ch%E1%BB%A9ng m%C3%ACnh ngu%E1%BB%93n ti%E1%BB%81n c%C5%A9ng kh%C3%B3 kh%C4%83n h%C6%A1n tr%C6%B0%E1%BB%9Bc. Con %C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng chinh ph%E1%BB%A5c gi%E1%BA%A5c m%C6%A1 M%E1%BB%B9 s%E1%BA%BD kh%C3%B4ng c%C3%B2n d%E1%BB%85 d%C3%A0ng nh%C6%B0 hi%E1%BB%87n t%E1%BA%A1i. V%E1%BB%9Bi tr%C3%A1ch nhi%E1%BB%87m c%E1%BB%A7a nh%C3%A0 t%C6%B0 v%E1%BA%A5n %C4%91%E1%BA%A7u t%C6%B0 %C4%91%E1%BB%8Bnh c%C6%B0 M%E1%BB%B9 di%E1%BB%87n EB-5. NVS lu%C3%B4n c%E1%BA%ADp nh%E1%BA%ADt nh%E1%BB%AFng th%C3%B4ng tin m%E1%BB%9Bi nh%E1%BA%A5t v%C3%A0 ch%C3%ADnh x%C3%A1c nh%E1%BA%A5t %C4%91%E1%BA%BFn nh%C3%A0 %C4%91%E1%BA%A7u t%C6%B0. Theo nh%E1%BB%AFng th%C3%B4ng tin m%E1%BB%9Bi nh%E1%BA%A5t NVS c%E1%BA%ADp nh%E1%BA%ADt t%E1%BB%AB Hoa K%E1%BB%B3, ch%E1%BA%AFc ch%E1%BA%AFn m%E1%BB%A9c %C4%91%E1%BA%A7u t%C6%B0 s%E1%BA%BD thay %C4%91%E1%BB%95i. M%E1%BB%A9c thay %C4%91%E1%BB%95i s%E1%BA%BD %C3%A1p d%E1%BB%A5ng sau khi %C4%91%E1%BA%A1o lu%E1%BA%ADt m%E1%BB%9Bi %C4%91%C6%B0%E1%BB%A3c ban h%C3%A0nh. M%E1%BB%99t l%E1%BA%A7n n%E1%BB%AFa, NVS nh%E1%BA%A5n m%E1%BA%A1nh r%E1%BA%B1ng nh%C3%A0 %C4%91%E1%BA%A7u t%C6%B0 n%C3%AAn tham gia %C4%91%E1%BA%A7u t%C6%B0 EB-5 ngay h%C3%B4m nay tr%C6%B0%E1%BB%9Bc khi %C4%91%E1%BA%A1o lu%E1%BA%ADt m%E1%BB%9Bi ch%C3%ADnh th%E1%BB%A9c %C4%91%C6%B0%E1%BB%A3c %C3%A1p d%E1%BB%A5ng.]Định cư Mỹ[/url] sau khi chương trình chính thức thay đổi sẽ khó khăn hơn rất nhiều. Nhất là việc chứng minh nguồn tiền chứ không đơn thuần là nộp số tiền theo quy định đầu tư.
Vậy, những thay đổi ấy là gì?
Đạo luật mới về chương trình EB-5 sắp được chính phủ Mỹ phê duyệt
Theo thông tin mới nhất được NVS cập nhật từ luật sư di trú của Hoa Kỳ. Chương trình EB-5 sẽ được tiếp tục gia hạn đến ngày 22/12/2017. Hiện tại, chính quyền Washington đã đưa ra nhiều điều luật mới để thay đổi chương trình EB-5.
Đầu tiên, sẽ siết chặt các quy định để hạn chế gian lận của các Trung tâm vùng. Bảo vệ quyền lợi của Nhà đầu tư EB-5 trên thế giới. Tiếp đến, đạo luật mới cũng quy định tăng số tiền đầu tư lên 925.000 USDthay vì 500.000 USD như trước đây.

[size=30]Lưỡng lự sẽ không còn cơ hội tham gia EB-5 với mức đầu tư 500.000 USD[/size]Trong thời điểm đạo luật mới sắp ban hành với sự thay đổi về điều kiện và mức đầu tư, nhà đầu tư nên quyết định đầu tư càng sớm sẽ càng có lợi. Nếu do dự, lưỡng lự sẽ rất bị động trước những luật mới áp dụng cho chương trình EB-5 sau ngày 18/01/2018.
Thời gian chuẩn bị cũng như xử lý hồ sơ cho nhà đầu tư EB-5 để gửi đến sở di trú Mỹ sẽ mất mất một khoảng thời gian nhất định. Thời gian deadline đang cận kề, nhà đầu tư cần hiểu được sự cấp bách của lần gian hạn cuối cùng này, và cân nhắc việc tham gia đầu tư ngay để kịp giữ suất với mức phí 500.000 USD.

[size=30]NVS đang gấp rút hoàn tất hồ sơ cho nhà đầu tư để kịp “deadline 18/01/2018”[/size]Toàn bộ chuyên viên di trú của NVS đang nỗ lực và gấp rút chuẩn bị cũng như hoàn tất hồ sơ cho nhà đầu tư EB-5 để kịp tham gia chương trình trước khi đạo luật mới ra đời. Không còn thời gian để chần chừ, vì chắc chắn sau ngày 18/01/2018 mức đầu tư EB-5 sẽ tăng lên 925.000 USD. Mức đầu tư tăng gấp đôi kéo theo việc chứng mình nguồn tiền cũng khó khăn hơn trước. Con đường chinh phục giấc mơ Mỹ sẽ không còn dễ dàng như hiện tại.
Với trách nhiệm của nhà tư vấn đầu tư định cư Mỹ diện EB-5. NVS luôn cập nhật những thông tin mới nhất và chính xác nhất đến nhà đầu tư. Theo những thông tin mới nhất NVS cập nhật từ Hoa Kỳ, chắc chắn mức đầu tư sẽ thay đổi. Mức thay đổi sẽ áp dụng sau khi đạo luật mới được ban hành. Một lần nữa, NVS nhấn mạnh rằng nhà đầu tư nên tham gia đầu tư EB-5 ngay hôm nay trước khi đạo luật mới chính thức được áp dụng.
Xem thêm về chính sách thay đổi chương trình EB-5: http://dautuquocte.org/luat-moi-ve-chuong-trinh-eb-5.html

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết